Nie można wyświetlić jednego lub kilku formantów ActiveX

W momencie uruchomienia podglądu wyświetla się komunikat:

Nie można wyświetlić jednego lub kilku formantów ActiveX, ponieważ wystąpiła jedna z dwóch sytuacji:

1) Bieżące ustawienia zabezpieczeń uniemożliwiają uruchamianie formantów ActiveX na tej stronie.
2) Wydawca jednego z formantów został zablokowany przez użytkownika.

Skutkiem tego strona może być wyświetlana nieprawidłowo.

Rozwiązanie

Uruchom edytor rejestru regedit.exe i otwórz klucz:

HKEY_CURRENT_USER > Software > Microsoft > Windows > CurrentVersion > Internet Settings > Zones > 0

Ustaw wartość klucza 1200 na 0

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Software. All rights reserved.