Otwieranie nowego okna w FireFox po kliknięciu


Test działania w przeglądarkach Internet Explorer i FireFox:Gdy chcemy stworzyć banner, po kliknięciu w który będzie się otwierać dana strona w nowym oknie przeglądarki,
powinniśmy użyć akcji myszki "Zwolnienia klawisza" (release)
zamiast "Kliknięcia" (press).

Link otwierany w nowym oknie w FF

Gdy zastosujemy akcję kliknięcia dla obiektu, nowa strona nie będzie się otwierać w przeglądarce FireFox.

Więcej na temat akcji myszki: www.flashdesigner.pl/help/actions.htm
| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Software. All rights reserved.