Flash popup

Popup to wyskakujące okienko, w którym można otworzyć nową stronę www bez zamykania istniejącej strony. Oprócz podania adresu internetowego, możesz ustalić rozmiar okienka, czy posiada paski przewijania, itd.

Aby utworzyć popup, dodaj do akcji kliknięcia następujący kod:

javascript:popupwindow('adres strony', '_blank', 'parametry');

Na przykład, utwórz tekst, wybierz Akcja > Kliknięcie > Otwórz URL i wpisz kod:

javascript:popupwindow('http://www.flashdesigner.pl','_blank','height=475,width=600'); 

Uwaga: Funkcja ta nie działa w podglądzie.

Wyeksportuj stronę www komendą Plik > Eksport strony www (pliki swf i html)

Otwórz plik HTML przy pomocy Notatnika i dopisz kod pod tagiem <BODY>

<SCRIPT>
function popupwindow(url,popupname,parameters)
{
	window.open(url,popupname,parameters);
}
</SCRIPT>

Odśwież stronę w przeglądarce i sprawdź, czy otwieranie nowego okna (popup) działa.

Parametry wywołania window.open

Parametry muszą być przedzielone przecinkami.

height=pixels wysokość okienka

left=pixels pozycja lewego brzegu okna

resizable=yes|no|1|0 czy użytkownik może zmienić rozmiar okna

scrollbars=yes|no|1|0 czy okno ma paski przewijania

toolbar=yes|no|1|0 czy okno ma przyciski nawigacyjne

top=pixels pozycja górnego brzegu okna

width=pixels szerokość okienka
Pobierz gotowy plik z popupem (t1100.zip 1 KB)


~ pozostałe przykłady ~Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.