Pomniejszanie i powiększanie obiektu we Flashu.

Możliwość wirtualnych oględzin produktu może zadecydowac o końcowej sprzedaży. Warto jest więc umożliwić klientowi manipulacje produktem na stronie www.

Jak we Flashu wstawić zdjęcie tak aby można było je przesuwać, pomniejszać i powiększać.

 1. Uruchom program Alligator Flash Designer i utwórz nowy dokument
 2. Wybierz narzędzie Sprite i narysuj sprite, pojawi się on jako Sprite1

 3. Wciągnij zdjęcie do sprite np przez Kopiuj / Wklej lub komendą Plik > Importuj obraz.
 4. Umieść zdjęcie tak aby jego środek pokrywał się z lewym górnym rogiem sprita.
 5. Wciśnij Esc aby wyjść ze sprita
 6. Wybierz Wstaw > Ikona i wstaw ikonki powiększania i pomniejszania sprita, np strzałkę w górę i strzałkę w dół
 7. Dla ikonki powiększania wybierz Obiekt > Akcja kliknięcia i wpisz kod:

  if(Sprite1._xscale<100)
  {
  Sprite1._xscale = Sprite1._xscale * 2;
  Sprite1._yscale = Sprite1._yscale * 2;
  }
  

 8. Dla ikonki pomniejszania wybierz Obiekt > Akcja kliknięcia i wpisz kod:

  if(Sprite1._xscale>25)
  {
  Sprite1._xscale = Sprite1._xscale / 2;
  Sprite1._yscale = Sprite1._yscale / 2;
  }
  

 9. Dla ramki wybierz komendę Ramka > Kod ActionScript i wpisz kod:

  // początkowa skala dla zdjecia
  Sprite1._xscale = 25;
  Sprite1._yscale = 25;
  
  // kod do przesuwania obiektu
  Sprite1.onPress = function()
  {
  Sprite1.startDrag();
  };
  Sprite1.onRelease = function()
  {
  Sprite1.stopDrag();
  };
  
  

 10. Wciśnij F9 aby uruchomić podgląd.

Pobierz gotowy plik projektu tego przykładu (80 KB)Pobierz program Flash Designer

~ pozostałe przykłady ~

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.