Ładowanie filmu z YouTube do Flash

Jak wyświetlić film z serwisu YouTube w programie Alligator Flash Designer.

Znając link to filmu w serwisie YouTube

na przykład www.youtube.com/watch?v=5RFxGn6C6ak

możemy łatwo wstawić go do naszego projektu Flash.

 1. Uruchom program Alligator Flash Designer
 2. Narysuj Sprite

 3. Będąc wewnątrz Sprite wybierz Ramka > Kod ActionScript
 4. Wklej kod i skopiuj link do filmu, w tym przypadku 5RFxGn6C6ak

  System.security.allowDomain("http://www.youtube.com");
  System.security.loadPolicyFile("http://www.youtube.com/crossdomain.xml");

  loadMovie("http://www.youtube.com/v/5RFxGn6C6ak");

 5. Kliknij OK
 6. Uruchom podgląd wciskając F9

Pobierz gotowy plik projektu tego przykładu (t1090.zip 1 KB)

Jeżeli chcemy zmienić wielkość filmu z YouTube możemy zmodyfikować go po załadowaniu komendami:

_xscale = 50;
_yscale = 50;

gdzie 50 to 50% oryginalnego rozmiaru.Pobierz program Flash Designer

~ pozostałe przykłady ~

Wstawianie kilku filmów YouTube w projekcie Flash

Jeżeli wstawimy kilka filmów i zmienimy ramki, film nie zatrzyma się automatycznie. Aby zapobiec odtwarzaniu 2 lub więcej filmów jednocześnie należy wykonać komendę zatrzymująca film na początku każdej ramki głównej. Wybrać menu Ramka > ActionScript i wpisać kod:
Sprite1.stopVideo();
Sprite2.stopVideo();
Sprite3.stopVideo();
gdzie Sprite1, Sprite2 i Sprite3 to wstawione filmy z YouTube.

Kontrolowanie filmu YouTube w projekcie Flash

Komendy kontrolujące film z YouTube wyglądają następująco (jeżeli sprite odtwarzający film nazywa się Sprite1):

Sprite1.playVideo();
Uruchamia odtwarzanie pliku

Sprite1.pauseVideo();
Pauzuje odtwarzanie pliku nie zatrzymując pobierania pliku

Sprite1.stopVideo();
Zatrzymuje odtwarzanie pliku i pobieranie danych

Sprite1.destroy();
Usuwa plik wideo z projektu i zwalnia zajętą pamięć

Sprite1.clearVideo();
Usuwa ostatnią klatkę zatrzymanego filmu tak aby nie była widoczna na ekranie

Sprite1.seekTo(seconds:Number, allowSeekAhead:boolean);
Uruchamia odtwarzanie pliku od danej sekundy, allowSeekAhead jeżeli jest true powoduje rozpoczęcie pobrania nowych danych jeżeli dla tej sekundy film nie został jeszcze zbuforowany

Sprite1.mute();
Wycisza dźwięk filmu

Sprite1.unMute();
Włącza poprzednio wyciszony dźwięk

Sprite1.isMuted():boolean;
Zwraca true jeżeli dźwięk jest wyciszony

Sprite1.getVolume():Number;
Zwraca poziom głośności dźwięku od 0 do 100

Sprite1.setVolume(volume:Number);
Ustawia poziom głośności dźwięku od 0 do 100

Sprite1.setSize(width:Number, height:Number);
Ustawia rozmiar filmu w pikselach

Sprite1.getVideoBytesLoaded():Number;
Zwraca ilość bajtów zbuforowanych

Sprite1.getVideoBytesTotal():Number;
Zwraca całkowity rozmiar filmu w bajtach

Sprite1.getPlayerState():Number;
Zwraca stan odtwarzacza: nieuruchomiony (-1), zakończony (0), odtwarzanie (1), pauza (2), buforowanie (3), skolejkowany (5).

Sprite1.getCurrentTime():Number;
Zwraca aktualnie odtwarzaną sekundę filmu

Sprite1.setPlaybackQuality(quality:String);
Ustawia jakość odtwarzania filmu o ile film jest dostępny w takiej jakości

Sprite1.getPlaybackQuality():String;
Odczytuje aktualną jakość odtwarzania filmu o ile film został uruchomiony

Sprite1.setPlaybackQuality("small");
Ustawia jakość odtwarzania na 240 pikseli w pionie

Sprite1.setPlaybackQuality("medium");
Ustawia jakość odtwarzania na 360 pikseli w pionie

Sprite1.setPlaybackQuality("large");
Ustawia jakość odtwarzania na 480 pikseli w pionie

Sprite1.setPlaybackQuality("hd720");
Ustawia jakość odtwarzania na 720 pikseli w pionie (HD)

Sprite1.setPlaybackQuality("hd1080");
Ustawia jakość odtwarzania na 1080 pikseli w pionie (Full HD)

Sprite1.setPlaybackQuality("default");
Ustawia domyślną lub początkową jakość odtwarzania

Sprite1.getVideoUrl():String;
Odczytuje aktualny Url filmu

Sprite1.getDuration():Number;
Zwraca czas filmu w sekundach o ile został uruchomiony

Sprite1.getVideoEmbedCode():String;
Zwraca kod html do wstawiania filmu na stronę www


Pobierz gotowy plik z kontrolowaniem filmu YouTube (t1090a.zip 1 KB)

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.