Ruchoma panorama

~ pozostałe przykłady ~

  1. Sprawdź rozmiary zdjęcia, którego chcesz użyć do animacji. Po zaimportowaniu zdjęcia do programu Flash Designer będzie można je przeskalować używając polecenia "Obiekt" > "Rozciągnij".
  2. Ustaw wysokość animacji taką, jaką ma wykorzystywane zdjęcie. "Ramka" > "Rozmiar Ramki". Wpisz wartość wysokości i zatwierdź klikając OK.
  3. Przy użyciu poleceń "Plik" > "Importuj Obraz" wstaw zdjęcie do animacji.
  4. Następnie wyrównaj zdjęcie do prawego brzegu ramki używając polecenia "Edycja" > "Wyrównaj" > "Do prawej".
  5. Po zaznaczeniu zdjęcia należy odczytać z paska informacyjnego na dole programu wartość X, jest to pozycja pozioma zdjęcia, z wartością ujemną.
  6. Ustawiamy czas ramki na "Stop" - "Ramka" > "Czas Ramki".
  7. Definiujemy animację przy użyciu poleceń "Intro" > Zaawansowana animacja intro". Zaznaczamy opcję "Włącz animację". Czas trwania ustawiamy na około 10 sekund, zależnie jak szybko chcemy aby panorama się przesuwała. Zaznaczamy opcję "W obie strony", aby nie było skokowego powrotu animacji do początku. W ostatniej sekcji tego okna wpisujemy wartość "Przesunięcie X", która wynosi tyle ile wartość przesunięcie poziomego zdjęcia (patrz punkt 5). Wpisujemy wartość bezwzględną, dodatnią.
  8. Z menu "Animacja" wybieramy opcję "Animacja w pętli".

Na zrzucie ekranu przedstawiono kolejne kroki wykonania animowanej panoramy w programie Flash Designer.
kliknij aby zobaczyć zrzut ekranu


Możesz pobrać gotowe pliki projektu: t1065.zip (328 KB)Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.