Załadowanie zawartości pliku tekstowego do pola edycji

~ pozostałe przykłady ~

Ten tutorial przedstawia jak do animacji flash załadować treść zawartą w pliku tekstowym.

 1. Uruchom program Flash Designer
 2. Z górnego menu wybierz polecenie "Ramka" > "ActionScript" i wklej poniższy kod:
  my_lv = new LoadVars();
  my_lv.onData = function(rawstring) {
  
  	if (rawstring == undefined) {
  		input = "Niepowodzenie"; //nazwa pola edycji, gdy potrzeba to zmień
  		return;
  	}
  	input = rawstring; //nazwa pola edycji, gdy potrzeba to zmień
  };
  	my_lv.load("tekst.txt"); //nazwa pliku
  stop();
 3. Ustaw krótki czas ramki, np. 0,05 sekundy w oknie "Lista ramek"
 4. Utwórz nową ramkę korzystając z polecenia w menu "Ramka" > "Nowa"
 5. Ustaw czas nowej ramki na "Stop" w oknie "Lista ramek"
 6. Utwórz w miarę duże pole edycji przy użyciu narzędzia "Pole edycji" z palety narzędziowej po lewej stronie okna
 7. Kliknij dwukrotnie na stworzonym polu edycji i w polu "Nazwa zmiennej" wpisz użytą nazwę zmiennej w ActionScript "input".
 8. Weksportuj plik SWF. Plik TXT musi być umieszczony w tym samym folderze, w którym jest plik HTML strony, na której będzie animacja, a niekoniecznie w tym samym folderze co plik swf.
 9. Aby wyświetlane były polskie znaki plik txt powinien być zapisany w kodowaniu UTF-8. Kodowanie można zmienić przy użyciu programu Notatnik poprzez "Zapisz jako", a następnie w najniższym polu wyboru wybrać z rozwijanej listy "Kodowanie" UTF-8.
 10. Tekst można formatować przy użyciu znaczników HTML,
  jak np. <b>pogrubienie</b>, <u>podkreślenie</u>, <i>kursywa</i>
Możesz pobrać gotowy projekt: t1062.zip (1,5 KB)Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.