Odtwarzacz MP3 we flashu

~ pozostałe przykłady ~

Tutorial ten przedstawia jak załadować plik MP3 do animacji flash i sterować jego odtwarzaniem, tworząc odtwarzacz MP3 we flashu w programie Flash Designer.

Możesz pobrać gotowy projekt jako plik źródłowy t1061.zip (3 KB) i dostosować go do swoich potrzeb.

Przykładowego pliku źródłowego możesz dowolnie używać w swoich projektach.

Aby zobaczyć kod, wybierz z górnego menu programu "Ramka" > "ActionScript". Aby załadować do odtwarzacza własny dźwięk należy zmienić ścieżkę do pliku w kodzie ActionScript. Jest to tutorial na poziomie zaawansowanym. Podawany jest tylko ogólny opis wykonania i potrzebny kod ActionScript.

 1. Otwórz program Flash Designer i ustaw rozmiar ramki na 400 x 64, a czas ramki 'Frame 1' na Stop.
 2. Narysuj prostokąt, który będzie tłem i wypełnij go gradientem o orientacji pionowej.

 3. Stwórz dwa przyciski używając 2 okręgów wypełnionych szarym gardientem o wielkościach 39x39 pikseli i 35x35 pikseli.

  Dopasuj-wyrównaj oba okręgi i powiel trzy razy.

 4. Narysuj ikony przycisków rysując linie przy użyciu narzędzia "Kształt" i wypełnij je gardientem o różnej kolorystyce.

 5. Utwórz grupy z poszczególnych trzech składowych każdego przycisku 6. Narysuj "wyświetlacz" odtwarzacza: czarny prostokąt z szarym obramowaniem grubości 3 pikseli.
 7. Dodaj 2 pola edycji i nazwij je "playedtime" i "totaltime" (nazwy pól pokazujących wartości zmiennych), użyj tekstu białego koloru
 8. Narysuj pasek postępu - prostokąt wielkości 110x10, bez obramowania, z zielonym gradientowym wypełnieniem orientacji pionowej.
 9. Przekonwertuj go na sprite i nazwij go "sndbar", zaznacz opcję "Obiekt w ActionScript".
 10. Dodaj znak oddzielający "/" pomiędzy "playedtime" a "totaltime" 11. Stwórz regulację głośności: dodaj trójkąty wskazujące do góy i do dołu z galerii ("Wstaw" > "Nawigacja") i pomniejsz je. Skopiuj ikonkę głośnika z oryginalnego pliku projektu (opcjonalnie). Jako tło dodaj prostokąt o wymiarach 19x47 pikseli z wypełnieniem szarym pionowym gradientem. 12. Ustaw kod ActionScript dla pietrwszej ramki "Frame 1"
  mySnd = new Sound(); // tworzy obiekt dźwięku
  sndbar._visible = false; // ukrywa pasek odtwarzania dźwięku na początku
  
  
  // onLoad wykonuje się gdy dźwięk załaduje się do końca
  mySnd.onLoad = function(){
   // wyświetla czas w sekundach w "wyświetlaczu" odtwarzacza
   totalseconds = Math.floor(mySnd.duration/1000);
   totaltime=Math.floor(totalseconds/60) + ":" + totalseconds%60;
   // pokazuje pasek odtwarzania dźwięku
   sndbar._visible = true;
  
  }
  
  // aby załadować swój własny plik dźwiękowy, umieść go w Internecie
  // i zmień poniższą ścieżkę dostępu
  mySnd.loadSound("http://www.flashdesignerzone.com/tutorials/sound.mp3",true);
  
  
  
  volume = 100;
  pause=0;
  
  
  function f1()
  {
   // procent załadowania
   buffered=Math.floor((mySnd.getBytesLoaded()/mySnd.getBytesTotal())*100);
  
   // pokazuje pasek postępu
   if(buffered<100) { totaltime=buffered; totaltime = totaltime+"%"; }
  
   // rozszerza pasek odtwarzania
   sndbar._xscale=(mySnd.position/mySnd.duration)*100;
  
   // pokazuje ile sekund zostało odtworzone
   playedseconds=Math.floor(mySnd.position/1000);
   playedtime=Math.floor(playedseconds/60) + ":" + playedseconds%60;
  
   // usuwa pasek odtwarzania gdy nastąpi kliknięcie na Stop
   if(action=="stop"){ sndbar._xscale=0; }
  
   if(pause==1){
   pausepos=mySnd.position;
   mySnd.stop();
   }
  
  }
  
  setInterval(f1,100); // odświerza f1 co 0,1 sekundy
  
 13. Ustaw kod akcji kliknięcia dla przycisku Play
  mySnd.start(0,100);
  pause=0;
  action="play";
  
 14. Ustaw kod akcji kliknięcia dla przycisku Stop
  mySnd.stop();
  action="stop";
  
 15. Ustaw kod akcji kliknięcia dla przycisku Pause
  if(pause==1){
   pause=0;
   mySnd.start(pausepos/1000);
  } else {
   pause=1;
  }
  
 16. Wciśnij klawisz F9 aby uzyskać podgląd odtwarzacza.Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.