Kontrola głośności dźwięku za pomocą ActionScript

~ pozostałe przykłady ~

Kliknij "Play" i strzałki po prawej aby regulować głośność muzyki:

Minimum Flash Designer version: 5.0.23.2

Download source project t1052.zip (826 KB)

 1. Otwórz program Flash Designer i ustaw rozmiar ramki, np. 180 x 180, możesz ustawić dla niej czarne tło
 2. Ustaw czas ramki na "Stop".
 3. Zaimportuj plik dźwiękowy "sound1.mp3" (Film > Importuj Dźwięk)
 4. Wybierz z menu "Ramka" > "ActionScript" i wklej poniższy kod:
  mySnd = new Sound();
  mySnd.attachSound("sound1.mp3");
  volume = 100;
  
 5. Wybierz z menu "Wstaw" > "Nawigacja" i wstaw kolejno przyciski: 'play', 'stop', 'up' and 'down'.
 6. Wybierz z menu "Film" > "Wstaw plik Flash Designer" i wybierz plik "equalizer.sfd".
 7. Wybierz z menu "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania" i zaznacz "Obiekt w ActionScript"
 8. Zdefiniuj akcję "Kliknięcie" dla strzałki w górę (kliknij na obiekt strzałki, z menu wybierz: "Akcja" > "Kliknięcie" i zaznacz opcję "Action Script"):
  volume = volume + 10;
  if(volume>100) volume = 100;
  mySnd.setVolume(volume);
  
 9. Analogicznie uczyń dla strzałki wskazującej w dół:
  volume = volume - 10;
  if(volume<0) volume = 0;
  mySnd.setVolume(volume);
  
 10. Podobnie postępuj dla zielonej strzałki "play":
  mySnd.start(0,100);
  equalizer.gotoAndPlay("Frame 2");
  
 11. Zdefiniuj jeszcze taką akcję dla czerwonego przycisku "stop":
  mySnd.stop();
  equalizer.gotoAndPlay("Frame 1");
  

Wciśnij klawisz F9 by uzyskać podgląd.Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.