Wirtualny kosz

~ pozostałe przykłady ~

Użyj funkcji startDrag, stopDrag, _droptarget, onPress i onRelease aby stworzyć wirtualny kosz.

Ten tutorial jest na poziomie zaawansowanym, musisz już rozumieć na tym etapie podstawowe czynności w programie Flash Designer.

Możesz pobrać gotowy kod projektu t1049.zip (86 KB)

 1. Otwórz program Flash Designer i ustaw rozmiar ramki na 300 x 300.
 2. Stwórz 4 puste ramki uzywająć polecenia "Ramka" > "Nowa" i otrzymasz w rezultacie ramki o nazwach "Frame 1" do "Frame 5" w oknie z listą ramek.
Ramka 1

 1. Zaimportuj obrazek "pieceofpaper.gif" (Plik > Importuj obraz) i umieść go poza widoczną częścią filmu.
 2. Zamień go na sprite (Edycja > Zamień na Sprite), nazwij go "Garbage" i zaznacz opcję "Obiekt w ActionScript" (Obiekt > Właściwości wyświetlania)
 3. Zaimportuj obrazek "opentrash.gif" i umieść go na pozycji X:170, Y:118 (Edycja > Przesuń do) .
 4. Narysuj elipsę na górze okręgu kosza, na jego otworze. Ustaw kolor wypełnienia na czarny, przezroczystość 1%, brak obramowania
 5. Zamień go na sprite, nazwij go "Hole" i zaznacz opcję "Obiekt w ActionScript"
 6. Napisz tekst "Przenies wszystkie papiery do kosza"
 7. Dodaj ActionScript ramki (Ramka > ActionScript):

  maxpapers=1;
  
Ramka 2

 1. Wstaw tekst "GOTOWE!"
 2. Ustaw tło na ramkę "Frame 1"
Ramka 3

 1. Ustaw czas ramki na "Stop"
 2. Ustaw tło ramki na "Frame 1"
 3. Zaimportuj dźwięk "laser.wav"i ustaw dźwięk ramki
 4. Dodaj kod ActionScript dla ramki:

  maxpapers = maxpapers * 2; // za każdym razem podwaja ilość elementów - papierków
  collected = 0; // zlicza zebrane elementy
  
  function checkifallcollected()
  {
  	// sprawdza czy wszystkie elementy zostału zebrane w koszu i przechodzi do ramki z gratulacjami
  	if(collected==maxpapers) gotoAndPlay("Frame 4");
  }
  
  // przechowuje wszystkie obiekty - papiery
  var garbages = new Array();
  
  // tworzy maksymalną ilość elementów na animacji
  for(i=0;i<maxpapers;i++)
  {
  	// tworzy nowy obiekt - papier
  	garbage[i] = Garbage.duplicateMovieClip("garbage"+i,100+i); 
  
  	// ustawia w przypadkowych miejscach i pod przypadkowym kątem
  	garbage[i]._x = 30+100*Math.random();
  	garbage[i]._y = 30+200*Math.random();
  	garbage[i]._rotation = 360*Math.random();	
  
  	// definiuje zdarzenia myszki
  	garbage[i].onPress=function() { this.startDrag();};
  	garbage[i].onRelease=function() 
  		{
  			// sprawdza czy element znalazł się w obrębie elipsu-góry kosza
  			if(this._droptarget=="/Hole") {this.removeMovieClip();collected++;}
  			
  			stopDrag();
  			checkifallcollected();
  		};
  	
  }
  
Ramka 4

 1. Zaimportuj dźwięk "elecshot.wav" i ustaw dźwięk ramki
 2. Zaimportuj obrazek "closedtrash.gif" i ustaw go na pozycji X:174, Y:163.
Ramka 5

 1. Ustaw czas ramki na 3 seconds
 2. Ustaw tło ramki na "Frame 4"
 3. Ustaw skok do ramki 'frame 2' ("Ramka" > "Skok")
 4. Zaimportuj dźwięk "clap.wav" i ustaw dźwięk ramkiPobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.