Zegarek cyfrowy

~ pozostałe przykłady ~

Pokazuje aktualną datę i czas w animacji flash.

 1. Otwórz program Flash Designer i utwórz nowy dokument
 2. Ustaw rozmiar ramki na 300 x 100 ("Ramka" > "Rozmiar Ramki"). Możesz ustawić kolor tła ramki, np. #FFFF87 ("Ramka" > "Kolor tła")
 3. Stwórz 2 pola edycji narzędziem "Pole edycji" (powinny się one nazywać 'Edit1' i 'Edit2', jeśli jednak nie bedą, to należy zmienić ich nazwy w następujący sposób: podwójnie kliknij na polu i zmień nazwę w polu "Nazwa zmiennej")
 4. Zmień czas ramki na 0.05 sekundy ("Ramka" > "Czas Ramki" i ustaw wartości "Czas": 0.05 i "Ilość ramek": 1)
 5. Wybierz z menu "Ramka" > "ActionScript" i wklej poniższy kod:
  // pobiera aktualną datę i czas
  today_date = new Date();
   
  // utworzenie tablic z nazwami miesięcy
  var monthname = new Array();
  monthname[0] = "stycznia";
  monthname[1] = "lutego";
  monthname[2] = "marca";
  monthname[3] = "kwietnia";
  monthname[4] = "maja";
  monthname[5] = "czerwca";
  monthname[6] = "lipca";
  monthname[7] = "sierpnia";
  monthname[8] = "września";
  monthname[9] = "października";
  monthname[10] = "listopada";
  monthname[11] = "grudnia";
   
  // pobranie nazwy miesiąca
  mon = monthname[today_date.getMonth()];
  
  // pobranie aktualnej daty
  d = today_date.getDate();
  
  // pobranie aktualnego roku w formacie 4-cyfrowym
  y = today_date.getFullYear();
  
  // pobranie aktualnej daty
  h = today_date.getHours();
  
  // pobranie minut
  min = today_date.getMinutes();
  
  // pobranie sekund
  s = today_date.getSeconds();
  
  // ustawienie wyświetalnia godziny w formacie zawsze 2 cyfr
  if (h<10) {h="0"+h;};
  
  // analogicznie z sekundami - format zawsze wyświetlania 2 cyfr
  if (s<10) {s="0"+s;};
  
  // identycznie z minutami
  if (min<10) {min="0"+min;}
  
  // wpisanie aktualnego czasu do pola o nazwie Edit1
  Edit1 = h + ":" + min + ":" + s;
  
  // wpisanie aktualnej daty do pola o nazwie Edit2
  Edit2 = d + " " + mon + " " + y;
  
  
 6. Kliknij OK i wciśnij klawisz F9 aby zobaczyć działanie swojego zegarka pokazującego płynnie aktualny czas i datę. Wciśnij "Alt+F4" aby wyjść z podglądu.
Możesz potrzebować zmienić wielkość pól edycji gdy data lub czas nie mieszczą się w nich.

Aby dostosować pole edycji kliknij dwukrotnie na nim i odznacz opcję "Kontur". Zaznacz "Definicja układu" i ustaw wyrównanie na "Środek". Kliknij OK. Powtórz czynność dla pola Edit2.

Aby zmienić czcionkę pól edycji zaznacz je i wybierz: "Obiekt" > "Czcionka", np. odpowiednio 22 i 16, a aby zmienić kolor czcionki wybierz z menu "Obiekt" > "Kolor tekstu", np. kolor #FF8000.

Aby stworzyć plik wynikowy zegarka wybierz z menu "Plik" > "Eksport strony HTML".

Możesz pobrać gotowy projekt t1046.zip (2 KB)Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.