Selteco Flash Designer Animation

Aby wstawić animację na stronę należy skopiować ten kod:

<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="180" HEIGHT="180"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1002.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1002.swf" WIDTH="180" HEIGHT="180" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>

Plik Flash t1044.swf należy skopiować do tego samego folderu w którym jest strona.
Plik SWF należy załadować na serwer.

Użyj plików SWF animacji Flash jako tło swojej strony tak jak używasz do tego znacznika background.

Polecenie BACKGROUND nie działa. Musisz dodać animację Flash w trybie absolutnego pozycjonowania i użyć polecenia z-index aby umieścić warstwę z tłem flash pod spodem.

Użyj znaczników DIV z takimi atrybutami:

<div style="position:absolute; top:0; left:0; z-index:-1">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="1024" HEIGHT="800"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1044.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1044.swf" WIDTH="1024" HEIGHT="800" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
</div>

  1. Stwórz nowy dokument w progamie Flash Designer i ustaw rozmiar ramki na 1024 x 800 ("Ramka" > "Rozmiar Ramki")
  2. Ustaw czas ramki "Frame 1" na stop("Ramka" > "Czas ramki" i zaznacz "Stop", kliknij OK)
  3. Narysuj okrąg (przytrzymaj klawisz CTRL aby wyszło idealne koło).
  4. Wybierz z menu "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Gradient"
  5. Ustaw gradient (przykładowy użyty kolor to #8488FF) tak, aby symulował obraz 3D:

  6. Przesuń kulę poniżej dokumentu
  7. Kliknij prawym na kuli i wybierz "Intro" > "Animacja Intro". Zaznacz "Włącz" i wybierz "Lot" / "Góra". Kliknij OK. Aby animacja się powtarzała wybierz z menu "Obiekt" > "Tryb Sprite" - "Animacja: Inna animacja" i ustaw prędkość.
Wciśnij klawisz F9 aby podejrzeć animację.

Teraz powiel kulę wiele razy ("Edycja" > "Powiel"). Pozmieniaj losowo wielkości kul. Dla każdej kuli wybierz "Animacja Intro" i ustaw różne czasy. W przykładzie tym zostały uzyte czasy 2.2, 1.8 i 5.6 sekundy aby stworzyć iluzję losowości spadania kul.

Aby opublikować animację flash wybierz z menu "Plik" > "Eksport SWF". Następnie wybierz: "Plik" > "Pokaż kod HTML". Skopiuj kod aby zintegrować jako tło z Twoją stroną (musisz dodać znaczniki DIV ręcznie samemu).

Można pobrać gotowy plik projektu t1044.zip (1 KB)