Tło z animacji flash

~ pozostałe przykłady ~

zobacz tutorial w działaniu

Użyj plików SWF animacji Flash jako tło swojej strony tak jak używasz do tego znacznika background.

Polecenie BACKGROUND nie działa. Musisz dodać animację Flash w trybie absolutnego pozycjonowania i użyć polecenia z-index aby umieścić warstwę z tłem flash pod spodem.

Użyj znaczników DIV z takimi atrybutami:

<div style="position:absolute; top:0; left:0; z-index:-1">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
WIDTH="1024" HEIGHT="800"
CODEBASE="http://active.macromedia.com/flash5/cabs/swflash.cab#version=5,0,0,0">
<PARAM NAME="MOVIE" VALUE="t1044.swf">
<PARAM NAME="PLAY" VALUE="true">
<PARAM NAME="LOOP" VALUE="true">
<PARAM NAME="WMODE" VALUE="opaque">
<PARAM NAME="QUALITY" VALUE="high">
<EMBED SRC="t1044.swf" WIDTH="1024" HEIGHT="800" PLAY="true" LOOP="true" WMODE="opaque" QUALITY="high"
PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</EMBED>
</OBJECT>
</div>

 1. Stwórz nowy dokument w progamie Flash Designer i ustaw rozmiar ramki na 1024 x 800 ("Ramka" > "Rozmiar Ramki")
 2. Ustaw czas ramki "Frame 1" na stop("Ramka" > "Czas ramki" i zaznacz "Zatrzymaj na tej ramce", kliknij OK)

 3. Narysuj okrąg (przytrzymaj klawisz CTRL aby wyszło idealne koło).
 4. Wybierz z menu "Obiekt" > "Przejście tonalne"
 5. Ustaw gradient (przykładowy użyty kolor to #8488FF) tak, aby symulował obraz 3D:

  Oraz ustaw Opcje:

 6. Przesuń kulę poniżej dokumentu
 7. Kliknij prawym na kuli i wybierz "Intro" > "Animacja Intro". Zaznacz "Włącz" i wybierz "Wleć" "od górnej krawędzi". Kliknij OK.

  Aby animacja się powtarzała wybierz z menu "Animacja" > "Animacja w pętli".

Wciśnij klawisz F9 aby podejrzeć animację.

Teraz powiel kulę wiele razy ("Edycja" > "Powiel"). Pozmieniaj losowo wielkości kul. Dla każdej kuli wybierz "Intro" > "Animacja Intro" i ustaw różne czasy. W przykładzie tym zostały użyte czasy 2.2, 1.8 i 5.6 sekundy aby stworzyć iluzję losowości spadania kul.

Aby opublikować animację flash wybierz z menu "Plik" > "Eksport Flash SWF". Następnie wybierz: "Plik" > "Pokaż kod HTML". Skopiuj kod aby zintegrować jako tło z Twoją stroną (musisz dodać znaczniki DIV ręcznie samemu).

Można pobrać gotowy plik projektu t1044.zip (1 KB)Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.