Automatyczne przewijanie tekstu (scroll)

~ pozostałe przykłady ~

Tekst będzie się przewijał kiedy najdziesz myszką na strzałki.

Postępuj nastepująco:

 1. Otwórz program Flash Designer i utwórz pusty dokument.
 2. Ustaw czas ramki na "Stop" ("Ramka" > "Czas Ramki").
 3. Ustaw rozmiar ramki na około 300x200 ("Ramka" > "Rozmiar Ramki").
 4. Stwórz nowy akapit z tekstem dynamicznym i wpisz długi tekst mający wiele nowych linii.

 5. Wybierz "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania", zmień nazwę na "HTMLText1" oraz zaznacz opcję "Obiekt dostępny dla kodu".

 6. Wybierz z menu "Wstaw" > "Nawigacja", "Do dołu" aby wstawić przycisk ze strzałką w dół. Powtórz czynności dla wstawienia strzałki wskazującej w górę ("Do góry").

 7. Umieść oba trójkąty po prawej stronie animacji

Następnie wstaw kod ActionScript:

 1. Wybierz "Ramka" > "ActionScript" i wklej poniższy kod:

  function scrl()
  {
  	HTMLText1.scroll=HTMLText1.scroll+scrolldelta;
  }
  
  setInterval(scrl,100);
  
  //setinterval ustawia funkcję "scrl" co 100 milisekund (=0,1 sekundy)
  //funkcja scrl ustawia txt.scroll na podstawie wartości "scrolldelta"
  //zmienna "scrolldelta" przyjmuje wartości 1,-1, lub 0 
  
  
 2. Zaznacz strzałkę wskazującą w górę, wybierz z menu "Akcja" > "Najechanie" i wstaw poniższy kod ActionScript:

  scrolldelta=-1;

 3. Wybierz: "Akcja" > "Wyjechania" i wstaw poniższy kod ActionScript:

  scrolldelta=0;

 4. Zaznacz dolną strzałkę, wybierz z menu "Akcja" > "Najechanie" i wstaw poniższy kod ActionScript:

  scrolldelta=1;

 5. Wybierz: "Akcja" > "Wyjechanie" i wstaw poniższy kod ActionScript:

  scrolldelta=0;

Wciśnij klawisz F9 aby zobaczyć efekt działania scrolla. Dla tego projektu powinien być ustawiony Flash Player w wersji 6 - z menu: Film > Opcje eksportu i wybrać Flash Player w wersji 6.

Akcje najechania i wyjechania są wykonywane przy zdarzeniach myszki. Funkcja scrl wykonuje się co 100 milisekund. Aby przyspieszyć przewijanie zmniejsz czas do 30 lub mniej milisekund.

Możesz pobrać gotowe pliki projektu t1037.zipPobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.