Tworzenie animacji 3D

~ pozostałe przykłady ~

Imitacja ruchu 3D przy użyciu ActionScript

 1. Uruchom program Flash Designer i utwórz pusty projekt
 2. Ustaw rozmiar ramki na 300 x 300
 3. Ustaw czas ramki na Zatrzymaj na tej ramce
 4. Wybierz narzędzie "Elipsa" i narysuj okrąg przytrzymując wciśnięty klawisz CTRL
 5. Wybierz z menu "Obiekt" > "Przejście tonalne"
 6. Wybierz z rozwijanej listy typ gradientu "Centralny"
 7. Kliknij na kolor dla środka i zmień go na kolor jasno-zielony
 8. Kliknij na kolor dla brzegu i zmień go na kolor cimno-zielony
 9. Kliknij na przycisk "Opcje" i zmień "Przesunięcie X" i "Przesunięcie Y" na wartości "-50" (jest to przesunięcie środka rozchodzenia się gradientu)

 10. Zatwierdź wypełnienie kuli gradientem klikając OK
 11. Wybierz "Edycja" > "Zamień na Sprite (Movie Clip)", kula zostanie automatycznie nazwana "Sprite2"
 12. Wybierz "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania" i zmień nazwę w polu "Nazwa obiektu" na "Kula", kliknij OK

 13. Wybierz "Ramka" > "ActionScript" i wklej poniższy kod:
  Angle = 0;
  
  function Rotate()
  {
  Angle++; // zwiększa kąt o 1 stopień w każdej ramce
  
  rad = Angle / 20; // dzieli kąt przez prędkość
  
  // obliczanie wartości x i y kuli
  // sin i cos przyjmują wartości pomiędzy -1 i 1
  
  X = Math.sin(rad) * 100; // X: -100 do +100 pikseli w poziomie
  Y = Math.cos(rad) * 30; // Y: -30 do +30 pikseli w pionie
  
  // umieszcza kulę na pozycji x i y
  // (120,120) to środek
  Kula._x = 120 + X;
  Kula._y = 120 + Y;
  
  // przeskalowanie kuli na podstawie wartości y (oś pozioma)
  // odwrotność y kiedy zwiększa się skala
  // 100 to normalna wielkość
  Kula._xscale = 100 + Y;
  Kula._yscale = 100 + Y;
  
  // stopniowanie jasności kuli na podstawie również wartości y
  Kula._alpha = 75 + Y / 2;
  }
  
  setInterval(Rotate,50);
  
  
Wciśnij klawisz F9 by zobaczyć efekt końcowy


Pobierz gotowy plik projektu tego przykładu (1 KB)Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.