Zmiana rozmiaru animacji flash po najechaniu

~ pozostałe przykłady ~Ten tutorial przedstawia jak stworzyć animację flash, która zmienia swój rozmiar po najechaniu na nią kursorem myszki i powrót do stanu poprzedniego po odjechaniu kursorem myszy spoza jej obszaru.

 1. Otwórz program Flash Designer i stwórz pustą animację. Ustaw rozmiar ramki ("Ramka" > "Rozmiar Ramki") na 300 x 300.
 2. Ustaw pierwszą ramkę jako statyczną, wybierz z menu "Ramka" > "Czas Ramki", zaznacz opcję "Zatrzymaj na tej ramce" i zatwierdź klikając OK.
 3. Narysuj mniejszy prostokąt (około 80 x 80 pikseli) w lewym górnym rogu używając narzędzia "Prostokąt". Później będzie on reagować na zdarzenia myszki. Wciśnij Ctrl+F aby zmienić wypełnienie prostokątu. Wybierz kolor a potem OK.
 4. Wybierz z menu "Ramka" > "Powiel" aby utworzyć kopię ramki. Wybierz opcję "Po aktualnej ramce" i OK. Zostanie utworzona druga ramka "Frame 2".
 5. Powiększ prostokąt na ramce "Frame 2" używając narzędzia "Edycja" > "Wyrównaj" > "Dopasuj do ramki" (lub przeskaluj używając narzędzia "Wskaźnik" i przeciagając prawy dolny róg prostokąta)
 6. Powróć do ramki 1 "Frame 1" i zdefiniuj akcję "Najechania" dla mniejszego prostokąta. Zaznacz prostokat i wybierz z menu "Akcja" > "Najechanie". Wybierz "Skok do ramki: Frame 2" i kliknij OK.
 7. Przejdź do ramki "Frame 2" i zaznacz prostokąt (lub zaznacz wszystkie elementy jeśli jest ich więcej i wybierz z menu opcję "Edycja" > "Grupuj") i zdefiniuj akcję "Wyjechanie". Wybierz z menu "Akcja" > "Wyjechanie". Wybierz "Skok do ramki: Frame 1" i kliknij OK.
 8. Wciśnij klawisz F9 aby zobaczyć działającą animację. Sprawdź działanie zdarzeń myszki.
 9. Stwórz efekt animacji. Przejdź do ramki "Frame 2", zaznacz większy prostokąt i wybierz "Intro" > "Tween in". Zaznacz "Frame 1:Rectangle" jako początek przejścia i zatwierdź OK.
 10. Wciśnij klawisz F9 aby zobaczyć działającą animację. Sprawdź działanie zdarzeń myszki.
 11. Możesz teraz umieścić dowolne elementy na większym prostokącie, np. tekst.
Teraz już masz podstawę dla swoich dynamicznych animacji flash.

W następnym kroku wyeksportuj plik swf i użyj pozycjonowania absolutnego aby umieścić animację na stronie HTML.

 1. Wybierz "Film" > "Opcje eksportu" i zaznacz opcję "Przezroczysty". Wybierz "Typ preloadera: Brak" w menu "Film" > "Opcje Preloadera". Kliknij OK.
 2. Wybierz "Plik" > "Eksport Flash SWF" i zapisz plik flash.

Aby umieścić plik swf na stronie HTML użyj znaczników DIV:

<DIV STYLE="position:absolute">
<OBJECT CLASSID="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"
...
</DIV>
<P>&nbsp;
<P>&nbsp;

Pozycjonowanie absolutne pozwala umieścić zawartość tej warstwy DIV nad właściwą zawartością strony zawartą poza tą warstwą, poza znacznikami DIV. Aby stworzyć miejsce dla mniejszego prostokąta, aby nie nachodził na tekst użyj kilkukrotnie twardej spacji "&nbsp;" i/lub znaku akapitu "<P>"Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.