Tworzenie animowanego tła

~ pozostałe przykłady ~

Otwórz proram Flash Designer i stwórz nowy dokument. Wybierz "Ramka" > "Rozmiar Ramki" i ustaw wartości 200 x 300.

Narysuj prostokątne tło. Wybierz narzędzie "Prostokąt" i narysuj prostokąt. Ażeby wypełnić nim całą ramkę wybierz "Edycja" > "Wyrównaj" > "Dopasuj do ramki".

Wybierz "Obiekt" > "Grubość linii" > "Brak".

Ustaw wypełnienie gradientowe. Wybierz "Obiekt" > "Przejście tonalne". Wybierz styl "Poziomy". Ustaw kolor do lewej i prawej. Zatwierdź kilkając OK.

Narysuj koło. Wybierz narzędzie "Elipsa", przytrzymując kalwisz Ctrl narysuj koło po prawej stronie poza ramką dokumentu. Wybierz "Obiekt" > "Grubość linii" > "Brak".

Ustaw gradient dla koła. Wybierz "Obiekt" > "Przejście tonalne". Wybierz styl "Poziomy". Ustaw kolor do lewej i prawej odwrotnie do gradientu tła. Zatwierdź OK.

Animuj koła. Wybierz "Intro" > "Animacja Intro". Zaznacz "Włącz", wybierz "Lot" i ustaw czas trwania na 3 sekundy. Zatwierdź kilkając OK.

Powtórz animację. Wybierz "Animacja" & "Animacja w pętli", animacja będzie się powtarzać w nieskończoność.

Ustaw ramkę stopu by zatrzymać powtarzanie animacji. Wybierz "Ramka" > "Czas" i zaznacz "Stop". Zatwierdź kilkając OK.

Wciśnij F9 by zobaczyć podgląd animacji. Koło powinno przemieszczać się z lewej do prawej w nieskończoność.

Powiel kółko. Zaznacz je i wybierz "Edycja" & "Powiel". Użyj "Powiel" 5 lub więcej. Zatwierdź OK. Przeskaluj kółka w losowy sposób:

Zrzut ekranu

Ustaw dla poszczególnych kół różny czas. Zaznacz któreś, wybierz "Intro" > "Animacja Intro" i zmień czas trwania (pomiędzy 2.5 a 4 sekundy).

Wciśnij F9 by zobaczyć podgląd animacji flash. Powinieneś widzieć końcowy efekt jak przedstawiony na początku strony.Pobierz program Flash Designer

Chcesz skomentować ten tutorial?

Jeśli chcesz skomentować krótko ten artykuł, możesz napisać komentarz poniżej (długość do 255 znaków): *


Twój email: (tylko jeśli oczekujesz odpowiedzi)


W pole poniżej wpisz wynik działania matematycznego, cyfrę: 4+2+2 (podpowiedź: osiem).
Jest to zabezpieczenie przed spamem.

* pole wymagane

| Strona główna | Zamówienie | Pobierz | O programie | Wsparcie | Przykłady |
Copyright © 1999-2018 Selteco Flash Software. All rights reserved.