Wideo

Odtwarzanie wideo w formacie FLV

Wybierz "Wstaw" > "Strumień Wideo" aby wstawić plik FLV.

W celach testowych możesz użyć pliku:

http://www.selteco.com/flashdesigner/blue.flv

Ścieżka do pliku FLV może być dowolnym adresem www lub adresem względem pliku SWF. W tym przypadku pliki FLV muszą być w tym samym folderze co plik SWF je wywołujący lub w podfolderze. Nie można wywołać plików w folderze nadrzędnym przez użycie znaków "../".

Po skończenu odtwarzania można określić ramkę do której ma nastąpić skok. Można definiować tylko ramki z głównego filmu.

Pliki wideo w formacie SWF

Wideo w formacie SWF można wstawić komendą "Wstaw" > "Flash".