Animacje "Tween"

Animacja "Tween" jest przejściem z jednej wielkości i/lub pozycji obiektu do innej.

Stworzenie prostego efektu animacji tween

Zaznacz obiekt i wybierz "Edycja" > "Klon" > "Klonuj na ramkę". Zaznacz opcję "Efekt tween" i kliknij OK by sklonować obiekt. Przesuń klon na inną pozycję na ramce (i/lub przeskaluj go) i z menu wybierz "Film" > "Odtwórz animację" by zobaczyć efekt płynnego przejścia.

Tworzenie efektu animacji wejściowej tween-in

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Tween in". Wybierz obiekt "startowy" i zatwierdź klikając OK.

Tworzenie efektu animacji końcowej tween-out

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Tween out". Zaznacz obiekt "docelowy" i zatwierdź klikając OK.

Modyfikacja efektu animacji tween

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Zaawansowana animacja intro". Zmień obiekt docelowy z listy.