Animacje przycisku

W tym przykładzie stworzysz przycisk, który będzie reagować na akcje myszki, jak najechanie nad jego obszar czy kliknięcie. Nauczysz się:

 1. Aby uruchomić program kliknij dwukrotnie na ikonie Alligator Flash Designer na pulpicie.
 2. Wciśnij Testuj jeśli masz wersję testową programu.
 3. Wybierz Pusty projekt Flash i kliknij OK.
 4. Uruchomi się program.
 5. Z menu Ramka wybierz Rozmiar ramki.
 6. Wpisz 200 jako "Szerokość" i 200 jako "Wysokość". Kliknij OK aby potwierdzić.
 7. Z menu Ramka wybierz Czas Ramki.
 8. Zaznacz Stop i kliknij OK.
 9. Z menu Ramka wybierz Wstaw i kliknij OK. Nowa ramka pojawi się jako Frame 2
 10. Z menu Film wybierz Dodaj Matrycę. Nowa ramka pojawi się jako Master Frame (1)
 11. Z menu Ramka wybierz Kolor Tła.
 12. Otworzy się okno wyboru koloru.
 13. Wybierz ulubiony kolor. Możesz np.: kliknąć "Kolory standardowe" i wybrać dowolny kolor z okienka. Kliknij OK aby zmienić kolor tła.
 14. Wybierz narzędzie "Elipsa":
 15. Narysuj elipsę - najedź kursorem myszki nad obszar animacji, kliknij i przytrzymaj wciśnięty lewy przycisk myszy.
 16. Przejdź do ramki Frame 2 (klawiszem PgDown, lub klikając w oknie "Lista ramek")
 17. Wybierz narzędzie "Tekst":
 18. Kliknij w dowolnym miejscu wewnątrz elipsy.
 19. Pojawi się okno edycji tekstu.
 20. Wpisz tekst "Kliknij mnie" i kliknij OK.
 21. Z menu Widok wybierz Pierwsza ramka aby przejść do ramki-matrycy.
 22. Upewnij się że elipsa jest zaznaczona (zaznacz jeżeli potrzeba za pomocą wskaźnika).
 23. Z menu Akcja wybierz Najechanie .
 24. W akcji "Najechania" wybierz "Skok do ramki", i wybierz "Frame 2". Kliknij OK.
 25. Z menu Akcja wybierz Wyjechanie.
 26. W akcji "Wyjechania" zaznacz "Skok do ramki", i wybierz "Frame 1". Kliknij OK.
 27. Z menu Akcja wybierz Kliknięcie.
 28. W akcji "Kliknięcia" wybierz "Otwórz URL".
 29. Wpisz adres swojej strony (np "http://www.selteco.pl"). Adres musi zaczynać się od "http://". Kliknij OK.
 30. Wciśnij F9 i obserwuj swoją animację. Najedź kursorem myszki nad obszar elipsy.
 31. Wciśnij kombinację klawiszy "Alt+F4" aby opuścić podgląd.
 32. Z menu Plik wybierz Eksport Flash SWF.
 33. Zmień katalog na "Pulpit".
 34. Wpisz "przycisk" jako nazwę pliku i kliknij na przycisk Zapisz.
 35. Z menu Plik wybierz Eksport strony HTML, kliknij OK aby pozostawić domyślne ustawienia.
 36. Strona pojawi się w okienku przeglądarki internetowej. Przewiń stronę niżej aby zobaczyć kod HTML.
 37. Aktywuj ponownie program Selteco Alligator Flash Designer i wybierz Koniec z menu Plik. Kliknij "Nie" w oknie dialogowym z zapytaniem o zapisanie dokonanych zmian.