Praca z tekstem

Flash obsługuje czcionki wektorowe (anti-aliased) i rasteryzowane (systemowe). Czcionki wektorowe dołączone są do dokumentu i wyglądają tak samo niezależnie od komputera na którym animacja jest wyświetlana. Czcionki systemowe wyglądają dobrze przy małych wielkościach ale muszą być zainstalowane na komputerze użytkownika. Najbezpieczniej jest zatem używać czcionek standardowych w Windows takich jak Tahoma, Verdana, Times, Arial.

Wprowadzanie tekstu wektorowego

Wybierz narzędzie . Kliknij na wybranym miejscu w dokumencie, wprowadź tekst w oknie dialogowym i zatwierdź OK.

Dodawanie akapitu tekstu

By wprowadzić akapit tekstu wybierz narzędzie . Kliknij i narysuj prostokąt ograniczający pole tekstowe. Napisz tekst i zatwierdź klikając OK.

Zmiana tekstu

Wybierz narzędzie i dwukrotnie kliknij na tekście aby dokonać jego edycji.

Zmiana kroju pisma

Wybierz narzędzie , kliknij prawym przyciskiem myszy na tekście i wybierz z rozwijanego menu "Czcionka..."

Zmiana koloru pisma

Wybierz narzędzie , kliknij prawym na tekście i wybierz z rozwijanego menu "Kolor tekstu" lub kliknij na jednym z kolorów na palecie kolorów.

Powiększenie lub zmniejszenie tekstu o 10%

Wybierz narzędzie "Wskaźnik", zaznacz tekst i kliknij na odpowiednim z 2 przycisków:

Paragraf tekstu może być formatowany przy użyciu prostych znaczników HTML, jak np.: <B> (pogrubienie) lub <U> (podkreślenie):


Znaczniki dozwolone dla tekstu HTML:
<br>
<b>To jest tekst pogrubiony</b><br>
<i>To jest tekst pochylony</i><br>
<u>To jest tekst podkreślony</u><br>
Krój pisma: <font face="times new roman">Times New Roman</font><br>
Kolor tekstu: <font color="#FF0000">Czerwony tekst</font><br>
Zmiana rozmiaru tekstu: <font size="16">czcionka 16 pikseli</font><br>

Tekstury

Aby utworzyć tekst jako kształt (krzywą w formie wprowadzonego tekstu) wybierz "Obiekt" > "Utwórz krzywą z tekstu", wprowadź tekst i kliknij OK.

Wypełnienie tekstu gradientem

Wybierz "Obiekt" > "Utwórz krzywą z tekstu", wprowadź tekst i kliknij OK. Zaznacz kształt i wybierz "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Gradient".

Zobacz także: Gradienty

Aby wypełnić tekst teksturą

Wybierz "Obiekt" > "Utwórz krzywą z tekstu", wprowadź tekst i kliknij OK. Dodaj ramkę-matrycę ("Master Frame") i zaimportuj lub wklej obrazek bitmapowy. Zaznacz kształt tekstu i wybierz "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Bitmapa".

Zobacz także: Wypełnianie obrazkami bitmapowymi