Klipy animacji (sprites)

Klip animacji (Sprite lub MovieClip) jest niezależną animacją wewnątrz dokumentu. Sprite mogą być zagnieżdżone na dowolną głębokość tzn można tworzyć filmy w filmach. Każdy sprite posiada własne ramki i jest odtwarzany niezależnie od swojego "rodzica".

Narzędzie "Sprite"

Tworzenie pustego sprite'a

Wybierz narzędzie i narysuj prostokąt określający rozmiar sprita. Po zwolnieniu przycisku myszy program Alligator Flash Designer przejdzie do pierwszej ramki sprite'a. W obiekcie można dodawać nowe ramki lub tworzyć obiekty i animacje.

Odtwarzanie sprite'a

Sprite zacznie się odtwarzać w momencie umieszczenia na ekranie. Aby animacja sprite odtwarzała się na wielu ramkach umieść obiekt sprite na ramce-matrycy (Master Frame).

Edycja sprite'a

Aby wejść ponownie do edycji sprite'a kliknij na nim dwukrotnie. Aby wyjść z edycji sprite'a wybierz z menu "Film" > "Wróć do głównego filmu" lub wciśnij klawisz Esc.

Wstawianie klipów Flash

Wybierz z menu "Wstaw" > "Wstaw plik SWF" aby wstawić sprite w formacie SWF. Zewnętrzny klip animacji nie może być edytowany i w trybie edycji jest przedstawiony jako pusty prostokąt. Można podejrzeć końcowy, właściwy efekt tylko w trybie podglądu animacji flash. W tym celu wciśnij klawisz F9. Nie wszystie klipy można wstawić w tym trybie, jeżeli klip jest niewidoczny należy użyć komendy "Linkuj plik SWF".

Ładowanie zewnętrznych plików SWF i JPG

Wybierz z menu "Wstaw" > "Linkuj plik SWF" aby dodać ładowanie sprite'a. Plik będzie załadowany dynamicznie tylko gdy dana ramka będzie odtwarzana. Możesz używać tego rozwiązania do podziału dużej animacji na części.

Ładowanie plików wideo

Przekonwertuj plik wideo do formatu SWF (korzystając z zewnętrznego programu) i użyj poleceń "Wstaw" > "Linkuj plik SWF".

Wstawianie animacji GIF

Wybierz z menu "Wstaw" > "Wstaw animację GIF" aby stworzyć sprite z animacji GIF.

Załadowanie istniejącego klipu animacji programu Alligator Flash Designer

Wybierz z menu "Film" > "Wstaw plik Flash Designer" aby stworzyć sprite'a z istniejącej animacji pliku programu Alligator Flash Designer.

Przykład sprite'a

W poniższym przykładzie są zdefiniowane 3 sprite'y - ptak, pękające jajko i migający znak zapytania.


bird-egg.sfd