Preloader

Animacja preloadera jest pokazywana w czasie ładowania pliku flash. Domyślnie preloader pokazuje procent zaawansowania na pustej ramce (pustym tle). Preloader nie jest widoczny w podglądzie, jest pokazywany dopiero gdy animacja zostanie umieszczona na stronie www i rozpocznie się jej pobieranie w przeglądarce.

Dodawanie gotowych animacji z biblioteki do preloadera

Wybierz polecenie z menu "Film" > "Wstaw standardowy preloader" i zaznacz jeden z obiektów z biblioteki przykładów:


preloader1.sfd

preloader2.sfd

preloader3.sfd

preloader4.sfd

preloader5.sfd

Aby podejrzeć animację preloadera wybierz "Ramka" > "Odtwórz ramkę".

Wyłączenie preloadera

Aby wyłączyć preloader wybierz z menu "Film" > "Opcje preloadera" i wybierz "Typ preloadera": "Brak".

Modyfikacja tekstu informacji preloadera

Domyślnie tekst informacji preloadera to "loading Flash...". Wybierz z menu "Film" > "Opcje preloadera" aby zmienić czcionkę informacji, rozmiar i kolor tekstu. Staraj się używać najpopularniejszych czcionek, gdyż Flash player używa czcionek dostępnych lokalnie na komputerze użytkownika.

Dodanie obiektu do preloadera

Wybierz z menu "Film" > "Edytuj Preloader" i umieść dowolne obiekty na ramce preloadera. Można używać tylko krzywych oraz tekstu HTML. Wciśnij klawisz Esc aby opuścić preloader i powrócić do głównej animacji flash.

Sztuczny preloader

W przypadku gdy animacja jest odtwarzana z płyty CD lub z dysku preloader się nie wyświetla gdyż plik ładuje się niemal natychmiast. Aby wyświetlić animację i tekst powitalny przed główną animacją dodaj nową ramkę poprzez "Ramka" > "Wstaw" > "Na początku". Ustal jej czas na 3 sekundy lub dłużej i dodaj elementy graficzne.

Aby zaprogramować własny preloader

(Dla zaawansowanych). Wybierz z menu "Film" > "Edytuj preloader". Wstaw kod na pierwszej ramce preloadera:

if(getBytesLoaded()==getBytesTotal()) gotoAndPlay("Frame 1");

To polecenie przeskakuje do ramki Frame 1 głównego filmu gdy cały film się załaduje.

Dodaj nową ramkę do preloadera (Frame 2) i dodaj poniższy kod actionscript aby stworzyć pętlę:

if(getBytesLoaded()<getBytesTotal()) gotoAndPlay(1);

Kod ten powoduje przeskok do pierwszej ramki preloadera jeśli film nadal się ładuje.

Możesz również dodać własny kod aby pokazać postęp załadowania filmu, na przykład stwórz pole edycji i użyj tego kodu:

Edit1 = getBytesLoaded();
Edit1 = Edit1 + " bytes loaded...";