PHP

PHP umożliwia wysyłanie danych przez email, wymianę danych z bazami danych oraz wykonywanie kodu PHP na serwerze www w innych celach.

Kod PHP musi być wykonywany na serwerze www. Plik PHP nie będzie działał na komputerze (chyba że zainstalujesz na nim własny serwer www). Aby wykonać kod PHP musisz wgrać pliki swf i php na serwer www i uruchomić plik swf poprzez przeglądarkę z adresu na twoim serwerze.

Wykonanie kodu PHP

Aby wywołać kod PHP wybierz "Akcje" > "Kliknięcie" > "Więcej akcji" a następnie "Wywołaj PHP". Wpisz nazwę pliku PHP. Może to być dowolny plik PHP dostępny w internecie. Plugin Flash wykona plik w tle bez otwierania go w przeglądarce.

Przekazywanie zmiennych do PHP

W czasie wywołania pliku PHP wszystkie zmienne aktywne w pliku SWF zostaną automatycznie zakodowane i wysłane metodą POST do pliku PHP. Na przykład zawartość pola Edit1 zostanie wysłana w następujący sposób:

Edit1=Witaj

W PHP zmienną można odczytać w następujący sposób:

$_POST["Edit1"]

Zwracanie zmiennych z PHP

Plik PHP musi zwrócić zmienne komendą echo w postaci czystego tekstu oraz sformatowaną w postaci "query string"

Zmienna1=Wartość1&Zmienna2=Wartość1

przykład wykorzystania funkcji echo z pliku PHP:

echo "Zmienna1=" . $Zmienna1 . "&" . "Zmienna2=" . $Zmienna2;

Po wykonaniu kodu PHP zwrócone zmienne zostają zdefiniowane i zainicjalizowane odpowiednimi wartościami w ActionScript. Zmienną można następnie odczytać w innym kodzie ActionScript, na przykład:

Edit2 = Zmienna2

Tworzenie własnych plików PHP

Do tworzenia plików PHP mozna uzyć dowolnego edytora lub wpisać treść pliku PHP bezpośrednio w oknie "Film" > "PHP". Zdefiniowane pliki PHP zostaną zapisane na dysku w czasie eksportu strony www komendą "Plik" > "Eksport strony www". Należy później wgrać te pliki na serwer www wraz z plikiem swf.

Podstawy PHP

Kod PHP musi zaczynać się od <?php a kończyć ?> Komentarze są określane znakami // or /* */ Nie dodawaj znaczników HTML ponieważ nie zostaną one nigdzie wyświetlone.

Szybki kurs PHP w języku angielskim: