Instancje i klony

Klony to wierne kopie obiektów. Stosowanie klonów oszczędza miejsce w pliku. Klon jest odwołaniem się do oryginalnego obiektu i może występować na innej ramce, może mieć inny rozmiar, kolor itd.

Aby utworzyć klon

Zaznacz obiekt do sklonowania i wybierz "Edycja" > "Klon" > "Klonuj Obiekt". Przesuń klon w inne miejsce lub skopiuj na inną ramkę. Klony są inaczj nazywane instancjami jednego obiektu.

Nazwa obiektu

Aby nadać nazwę obiektowi zaznacz go i wybierz z menu "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania" lub wciśnij F2.

Obiekty w bibliotece

Aby obiekt nie był wyświetlany na ramce należy wybrac "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania" i zaznaczyć "Obiekt w bibliotece". Opcję tę stosuje się do obiektów które służą jako tła lub wypełnienia innych obiektów.

Zmiana oryginału

Wybierz "Edycja" > "Klon" > "Zmień oryginał" aby wskazać nowy obiekt jako oryginał dla danego klona.

Właściwości wyświetlania

Pewne parametry jak kąt obrotu lub krycie (przezoczystość obiektu) można zastosować w czasie eksportu obiektu do pliku SWF. Zmiany te nie będą widoczne w trybie edycji dokumentu. Aby ustalić parametry eksportu wybierz z menu "Obiekt" > "Właściwości wyświetlania".

Balans kolorów

Balans kolorów powoduje zmianę kanałów RGB w momencie eksportu obiektu do pliku SWF. Wybierz "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Balans kolorów" aby wprowadzić zakres zmian. Balans kolorów widoczny jest jedynie w programie odtwarzającym animację flash.

Poniższy przykład pokazuje zmianę kolorystyczną oraz zmianę właściwości wyświetlania pojedynczego obiektu.