Synchronizacja efektów

Domyślnie wszystkie animacje intro kończą się w tym samym czasie i wszystkie animacje końcowe (outro) zaczynają się w tym samym czasie.

Możesz ustawić animacje tak, ażeby nie były zsynchronizowane wybierając komendę "Animacja" > "Synchronizacja efektów". Kolejność opóźnień zależy od położenia obiektów, obiekty pod spodem animowane są najpierw.


Synchroniczna Animacja

Asynchroniczna Animacja

Synchronizacja globalna

W przypadku wielu obiektów na ramce łatwiej jest ustalić globalne opóźnienie tak, aby efekty odtwarzały się nierównocześnie. Wybierz "Animacja" > "Synchronizacja efektów" i zmień czas "synchronizacja intro" lub "synchronizacja outro". Opóźnienie kumuluje się dla każdego następnego obiektu na ramce i sumuje się z opóźnieniem indywidualnym. Aby

Ustawianie osobnego opóźnienia dla obiektów

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Animacja Intro" lub "Animacja" > "Animacja Outro" i zmień wartość "Opóźnienie".

Podgląd linii czasu

Jeżeli ramka posiada animacje intro lub outro wybierz "Animacja" > "Linia Czasu". Kolor biały oznacza, że obiekt jest niewidoczny, szary, że jest nieruchomy a niebieski, że obiekt się porusza, znika lub pojawia.

Modyfikacja linii czasu

Zaznacz obiekt na liście i zmieniaj czasy animacji lub opóźnienia aby ustalić kolejność i długość animacji.

Ustawianie osobnego opóźnienia dla obiektów

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Animacja" > "Animacja Intro" lub "Animacja" > "Animacja Outro" i zmień wartość "Opóźnienie".