Gradienty

Gradient to stopniowe przejście między 2 lub większą ilością kolorów lub od koloru do przezroczystości.

Gradienty mogę być stosowane jedynie do kształtów.

Ustawianie wypełnienia gradientowego dla kształtów

Zaznacz kształt i wybierz "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Gradient". Wybierz styl gradientu.

Przesunięcie gradientu centralnego

Przy edycji gradientu wciśnij "Zaawansowane" i wpisz w pola Delta X i Delta Y procentowe wartości przesunięcia w pionie lub poziomie. Np.: -50% i -50%.

Tworzenie efektu 3D przy użyciu pionowego gradientu

Aby stworzyć iluzję wyglądu 3D zastosuj pionowy gradient dla wszystkich obiektów. Użyj jasne z przejściem do ciemniejszego dla uwypuklenia elementów, ciemnego do jasnego dla elementów wklęsłych.

Tworzenie poświaty przy użyciu gradientu z przezroczystością:


candle-gradient.sfd
Narysuj okrąg i wybierz "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Gradient". Wybierz kolor podstawowy biały lub jasno-żółty i zmień rodzaj gradientu na "Kolor do przezroczystego". Poświatę widać tylko na ciemnym tle.

Gradient Centralny


radial-gradient.sfd
Przykład użycia 2 elementów z gradientem centralnym do symulacji obiektów 3 wymiarowych.

Gradient liniowy

Gradient liniowy może przebiegać w poziomie, pionie lub po przekątnej:

Punkty kontrolne gradientu

Domyślnie gradient przebiega od jednego końca krzywej do drugiego, na przykład od lewego brzegu do prawego. Modyfikując punkty kontrolne gradientu można zmieniać pole przejścia tonalnego. Nowy gradient ma rozpiętość od punktu 0 (lewa) do punktu 255 (prawa). By zmniejszyć pole gradientu wybierz "Zaawansowane" zmniejsz odległości między pozycją koloru 1 i 2.

 

Multigradient (gradient wielopunktowy)

Jeden gradient może mieć do 8 punktów kontrolnych. Aby dodać kolory wybierz "Dodaj kolory".

Zobacz plik linear-gradient.sfd w folderze programu examples