Animacja obiektów tekstowych

Tekst wektorowy może mieć każdą literę animowaną osobno.

Zaznacz tekst i wybierz "Animacja" > "Animacja Tekstu" i zaznacz opcję "Animacja liter" i kliknij OK.
Następnie aby zmieniać efekt animacji tekstu wybierz menu "Animacja" > "Animacja Intro" > i wybierz efekt np.: "Rozciąganie".


Użyj wartości pola "odstęp" by kontrolować czas animacji poszczególnych liter.