Ramki

Alligator Flash Designer jest podobny do programu PowerPoint. Każda animacja zawiera jedną lub więcej ramek. Domyślnie animacja filmu zaczyna się od pierwszej ramki i przechodzi przez kolejne ramki dopóki nie osiągnie końca animacji (ostatniej ramki). Następnie animacja zaczyna się od nowa od pierwszej ramki.

Aby ustawić wielkość ramki

Wszystkie ramki mają taką samą wielkość ustaloną w pikselach. By ustawić rozmiar ramki wybierz polecenia w menu "Ramka" > "Rozmiar ramki" i wpisz szerokość i wysokość.

Aby ustawić czas trwania ramki

Czas ramki określa jak długo ma być pokazywana dana ramka, aby go zmienić wybierz "Ramka" > "Czas ramki".

Aby wstawić nową ramkę

Wybierz z menu "Ramka" > "Wstaw"

Aby zmienić aktywną ramkę

Zaznacz ramkę w oknie "Lista ramek". Ramki nazywane są kolejno "Frame 1", "Frame 2", itd. Użyj klawiszy PageDown, PageUp aby przejść między ramkami.

Aby zmienić kolejność ramek, zaznacz ramkę w oknie "Lista Ramek" i kliknij na przyciski z żółtą strzałką w górę lub dół

Aby zmienić tło

Wybierz z menu "Ramka" > "Kolor tła" i "Kolor konturu", "Grubość konturu" aby zmienić kolor wypełnienia ramki i kolor/grubość ramki.

Aby dodać przyciski "Następna ramka" i "Poprzednia ramka"

Kiedy użytkownik kliknie na przycisk animacja zostanie przewinięta do następnej lub poprzedniej ramki. Aby dodać przycisk "Następna ramka" wybierz z menu "Wstaw" > "Nawigacja" i wybierz kolejno obiekty "Do przodu / do tyłu".

Ramki-matryce (tła)

Ramka główna z jej wszystkimi obiektami stanowi tło dla pozostałych ramek. Umożliwia to w prosty sposób umieszczać powtarzające się elementy (np.: logo) na innych ramkach, co w rezultacie daje mniejszą objętość pliku wynikowego SWF. Dla prostego dokumentu jedna matryca jest wystarczająca.

Przykład ramki głównej. Trzy notebooki widoczne na każdej ramce animacji:


Ramka główna (Master Frame)


Frame 1


Frame 2

Aby stworzyć ramkę matrycę (Master Frame)

Wybierz z menu "Film" > "Dodaj matrycę". Umieść wspólne obiekty na tej ramce. Ramka pojawi się na liście ramek jako "Master Frame (1)"

Aby ustawić matrycę jako tło

Stwórz ramkę-matrycę, następnie zaznacz ramkę, dla której tłem ma być ramka-matryca i zmień tło ramki wybierając z rozwijanej listy "Master Frame"

Funkcja stop

Aby zatrzymać animację na wybranej ramce wybierz funkcję "Stop" z panelu "Lista ramek", z listy rozwijanej "Czas":

Skoki

Domyślnie animacja zaczyna się od ramki pierwszej (Frame 1) i kolejno przechodzi aż do ramki ostatniej. Aby zmienić domyślną kolejność wybierz "Ramka" > "Skok". W tym przypadku program skoczy do innej ramki niż kolejna.

Wygląd ramki

By zmienić tło ramki wybierz z menu "Ramka" > "Kolor tła", "Kolor konturu" i "Grubość konturu".

Przezroczysta ramka (brak tła ramki)

Wybierz "Ramka" > "Kolor tła" i zaznacz opcję "Brak koloru". Tło powinno się zmienić w "szachownicę" (oznacza przezroczystość). Przezroczystość jest widoczna dopiero gdy umieścimy animację nad innymi elementami na stronie www.

Patrz także Przezroczystość.

Zobacz także: Start animacji SWF od wybranej ramki