Przyciski

Tworzenie przycisku

Wybierz narzędzie "Przycisk" i narysuj na obszarze ramki przycisk przeciągając myszkę z wciśnietym lewym jej przyciskiem.

Zmiana tekstu

Kliknij dwukrotnie na przycisku przy użyciu narzędzia "Wskaźnik", lub wciśnij klawisz Enter podczas gdy przycisk jest zaznaczony. Zmień tekst i wciśnij OK.

Zmiana wyglądu przycisku

Aby zmienić kolor wypełnienia przycisku, kolor obramowania i jego grubość, kolor tekstu i krój, wybierz z menu "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" i polecenia "Obiekt" > "Czcionka" i "Kolor tekstu".


glass-button.sfd

Przykładowa modyfikacja przycisku po narysowaniu:

Zmiana kształtu przycisku

Domyślnie przyciski są kwadratowe. Kliknij 2 razy przycisk i zmień jego kształt. Przykładowe kształty poniżej.

Zmiana koloru kliknięcia

Zaznacz dany przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Akcje" > "Kolor kliknięcia", odznacz opcję "Brak koloru" i wybierz kolor.

Zmiana koloru najechania

Zaznacz dany przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Akcje" > "Kolor najechania", odznacz opcję "Brak koloru" i wybierz kolor.

Zmiana pozycji po najechaniu

Zaznacz przycisk i wybierz "Obiekt" > "Akcje" > "Macierz najechania" lub "Macierz kliknięcia". Można definiować obrót, powiększenie lub przesunięcie przycisku.

Przycisk z tłem z obrazka

Ten przykład pokazuje użycie obrazka w tle przycisku.


button-background.sfd

Aby stworzyć przycisk z tłem z obrazka postępuj następująco:

  1. zaimportuj obrazek na ramkę matrycę
  2. narysuj przycisk na następnej ramce
  3. zaznacz przycisk i wybierz "Obiekt" > "Właściwości"
  4. klinkij "Opcje" i ustaw tło przycisku, ustaw bitmapę w polu "Tło z obiektu"
  5. możesz usunąć tekst przycisku jeżeli przycisk powinien nie mieć opisu

Przycisk z tłem - klipem animacji

Poniższy przykład demonstruje użycie klipu animacji (sprite) jako tła przycisku.


button-sprite.sfd

Aby stworzyć własny przycisk z tłem:

  1. utwórz obiekt tła na głównej warstwie jako Sprite
  2. narysuj przycisk na następnej ramce
  3. zaznacz przycisk i wybierz z menu "Obiekt" > "Właściwości" i "Opcje"
  4. ustaw tło przycisku wskazując na Sprite

Złożone przyciski

Możesz tworzyć własne przyciski składające się z trzech osobnych wyglądów - normalnego, kliknięcia i najechania. Można także zdefiniować aktywne pole przycisku. Domyślnie aktywne pole ma kształt prostokąta.

By stworzyć przycisk wybierz z menu po lewej narzędzie "Przycisk" i narysuj przycisk. Wybierz "Obiekt" > "Właściwości", usuń tekst na przycisku, kliknij "Opcje" i ustaw nazwy obiektów z których przycisk ma się składać: "Tło z obiektu", "Najechaniu" , "Kliknięciu" i "Obszar aktywny". (Otwórz plik button.sfd w przykładach by zobaczyć ustawienia przycisku.)


button.sfd