Obrazki bitmapowe

Import obrazków

Wstaw obrazek wybierając w menu "Edycja" > "Wklej" z dowolnego programu do obróbki obrazów lub zaimportuj obraz przy pomocy "Plik" > "Importuj obraz".

Zrzuty ekranu

Wciśnij Print Screen (lub Alt+Print Screen aby przechwycić tylko aktywne okno). Wklej zrzut ekranu do programu komendą "Edycja" > "Wklej".

Kopiowanie zdjęć z internetu

Otwórz stronę www, kliknij prawym klawiszem na zdjęciu i wybierz Kopiuj. Wklej zdjęcie do programu komendą "Edycja" > "Wklej".

Obracanie zdjęć

Zaznacz zdjęcie i wybierz "Obiekt" > "Obróć" > "Kąt obrotu". Wpisz kąt np.: 45 stopni i kliknij OK. Wciśnij F9 aby uzyskać podgląd. Obrót jest widoczny tylko na podglądzie.

Obracanie zdjęć do dalszej edycji

Zaznacz bitmapę i wybierz "Obiekt" > "Obróć" > "Obróć o dowolny kąt".

Obramowanie zdjęcia

Kliknij zdjęcie dwukrotnie, zmień kolor obramowania i grubośc linii konturu.

Obrazy JPEG

Wybierz "Plik" > "Importuj obraz". Program importuje i eksportuje obrazy JPEG zachowując ich kompresję. Używanie plików JPEG przyczynia się wydatnie do zmniejszenia plików wynikowych.

Konwersja wklejonych obrazków na format JPEG

Po zaznaczeniu obrazu przeczytaj na pasku stanu czy plik jest skompresowany i jaki jest jego rozmiar:

Możesz spróbować kompresji obrazu aby zmniejszyć plik. Wybierz "Obiekt" > "Obraz" > "Format JPEG". Wybierz jakość zdjęcia np.: 8. Wciśnij OK. Jeżeli jakość jest niezadowalająca wciśnij Ctrl+Z aby cofnąć zmiany.

Dekompresja obrazów

Jeżeli obrazek nie wyświetla się poprawnie w podglądzie spróbuj jego dekompresji. Kliknij dwukrotnie na zdjęciu i odznacz opcję "Eksport JPEG".

Ładowanie dynamiczne JPEG

Wstaw obraz JPEG komendą "Wstaw" > "Wstaw plik SWF w czasie odtwarzania". Obraz zostanie załadowany tylko gdy użytkownik wybierze skok do ramki z obrazem. W ten sposób można podzielić duży plik na mniejsze części. Obrazy JPEG muszą być w formacie "baseline".

Skalowanie i przycinanie

By przeskalować obrazek wybierz narzędzie "Wskaźnik":

Ażeby przyciąć obrazek wybierz narzędzie "Obetnij":

Zaznacz obrazek bitmapowy kursorem myszy i przesuń kursorem by przeskalować lub przyciąć obrazek.

Wypełnienie automatyczne - 'kubełkiem'

Narzędzie "Kubełek"

Użyj narzędzie "Kubełek" by wypełnić obiekt kolorem. Wypełnienie kolorem "Kubełek" ma próg tolerancji = 1 (wszystkie piksele muszą być takiego samego koloru).

Usuwanie tła

Usuwanie części obrazka ręcznie

Użyj narzędzia "Gumka" aby usunąć część obrazka.

Narzędzie "Gumka"

Zapobieganie powstawaniu poszarpanych krawędzi

Poddawaj obróbce obrazki bitmapowe oryginalnego rozmiaru, dużej rozdzielczości. Dopiero gdy skończysz usuwanie tła - zmniejsz rozdzielczość obrazka. Dla przykładu - gdy docelowy rozmiar obrazka ma wynosić 400 x 400 pikseli, powinno się poddawać obrazek obróbce przy jego rozdzielczości co najmniej 800 x 800 pikseli. Następnie wybrać z menu "Obiekt" > "Rozciągnij" aby zmniejszyć obrazek do wielkości docelowej.

Wymazywanie w trybie kubełka

Wybierz narzędzie "Gumka". Ażeby wymazać część bitmapy tego samego koloru przytrzymaj klawisz Ctrl i kliknij w polu tego koloru. Zostaną usunięte wszystkie przylegające do siebie piksele w trybie wypełniania kubełkiem z tolerancją 1. W poniższym przykładzie białe jednolite tło zostało zamienione na przezroczyste.

Wypełnianie teksturą

Można wypełnić dowolny kształt (elipsę, prostokąt, wielobok) obrazkiem bitmapowym wybierając "Obiekt" > "Kontur i wypełnienie" > "Bitmapa...". Możesz wybrać obrazek bitmapowy z dowolnej ramki animacji. Jeśli nie ma żadnego obrazka bitmapowego, musi zostać on najpierw zaimportowany komendą "Plik" > "Importuj obraz...".

bitmapfill.sfd

Problemy z obrazami

Progresywny JPEG

Macromedia Flash Player nie potrafi odtwarzać "Progresywnych" obrazów JPEG, jedynie "Baseline". W przypadku importu takiego obrazu Alligator Flash Designer przekonweruje plik JPEG na baseline z jakością 8. Jeżeli jakość jest niezadowalająca można otworzyć plik w przeglądarce, wykonać zrzut ekranu i wkleić obrazek do programu Alligator w celu dalszej edycji.

Jeśli obraz w formacie JPEG nie pokazuje się w programie odtwarzającym animacje flash, zaznacz obraz, wybierz z menu polecenia "Obiekt" > "Właściwości". Odznacz "Eksportuj jako JPEG" i kliknij OK by usunąć dane o formacie JPEG.

Zbędne Obramowanie obrazka

Domyślnie obrazek nie ma obramowania. Jeśli cienka linia pokaże się wokół obrazka, aczkolwiek obramowanie nie jest ustawione, musisz zdefiniować linię obramowania, na przykład użyj białej linii grubośći 1 piksela wokół obrazka z białym tłem.