Akcje

Akcje są wykonywane przy następujących zdarzeniach myszki: Aby zdefiniować akcje zaznacz obiekt i wybierz komendy "Obiekt" > "Akcje". Najczęściej używane akcje to Play (uruchomienie filmu), Stop (zatrzymanie filmu), Skok do ramki (przejście do innej ramki) oraz Otwórz URL (otworzenie linku www w oknie przeglądarki)

Tworzenie odnośników do stron www

Zaznacz obiekt i wybierz z menu "Obiekt" > "Akcje" > "Kliknięcia". Wybierz opcję "Otwórz URL" i wpisz adres odnośnika np http://www.selteco.pl. Zewnętrzne linki do stron w innych domenach powinny zaczynać się od "http://". Nie można używać znaku \ zamiast /

Otwieranie odnośnika w nowym oknie przeglądarki

Zaznacz obiekt i wybierz "Obiekt" > "Akcje" > "Zwolnienia klawisza" (akcja "Kliknięcia" powoduje zablokowanie linku przez przeglądarkę). Zmień w polu target wartość z rozwijanej listy na "_blank".

Otwieranie odnośnika w tym samym oknie

Zmień w polu target wartość z rozwijanej listy na "_self".

Tworzenie odnośnika do adresu e-mail

Wybierz "Wstaw" > "Wstaw symbol" i zaznacz kopertę (lub inny znaczek). Wybierz "Obiekt" > "Akcje" > "Kliknięcia". Zaznacz opcję "Otwórz URL", usuń "http://" i wprowadź tekst jak poniższy:

mailto:pomoc@selteco.pl

Otwieranie odnośnika w ramce HTML

W przypadku gdy strona www używa ramek (FRAMESET) wpisz nazwę ramki HTML w polu Target.

Otwieranie pliku PDF w nowym oknie

Zmień wartość pola target na "_blank" i wpisz ścieżkę do pliku PDF. Plik PDF musi być dostępny online (wgrany na serwerze www). Zobacz także: http://www.flashdesignerzone.com/tutorials/t1047.php

Kolor najechania

Aby zdefiniować nowy kolor gdy użytkownik najedzie kursorem myszki nad obszar obiektu, wybierz polecenia "Akcje" > "Kolor najechania" znajdujące się w menu "Obiekt". Odznacz opcję "Brak koloru" i wybierz nowy kolor.

Akcje najechania i wyjechania myszką

Akcje Najechania i Wyjechania mogą być użyte do skoku do innej ramki w animacji, gdy użytkownik najedzie kursorem myszki nad obiekt. Aby zdefiniować akcję najechania wybierz polecenia "Akcje" > "Najechania" z menu "Obiekt".

W powyższym przykładzie została dodana druga ramka, z tekstem "www.selteco.com". Ten tekst posiada także animację intro. Aby zobaczyć jak ta animacja została wykonana, otwórz plik "4-example-button.sfd" z przykładowych plików do programu.

Więcej akcji

Klikając przycisk "więcej akcji" można dodać najczęściej używane akcje do obsługi przycisku lub do akcji ramki: